Projekty rodinných domov: Tieto rady by ste mali poznať

Projekty pre katalógové rodinné domy vhodné sa navrhujú pre malé domčeky, jednopodlažné murované bungalovy, poschodové tehlové domy, prízemné dvojdomy. Prevládajú návrhy domov v ekonomickom ultranízkoenergetickom štandarde, aby napomohli budúcim majiteľom ušetriť rastúce náklady na bývanie.

Projekty rodinných domov: Tieto rady by ste mali poznať
Projekty rodinných domov: Tieto rady by ste mali poznať (Zdroj: unsplash.com)

Projekt osadenia rodinného domu

Projekt osadenia rodinného domu sa predkladá spolu s projektom typového rodinného domu na stavebné povolenie. Tento projekt naproti štandardnému projektu sa riadi príslušným vydaným územným rozhodnutím pre konkrétny stavebný pozemok a odstupové vzdialenosti od susedných pozemkov. Táto časť projektu je samostatná a individuálna pre každý pozemok a typ rodinného domu.

Pre správne vypracovanie projektu osadenia potrebuje projektant podklady ako výpis z katastrálnej mapy, geodetické zameranie polohopisu a výškopisu pozemku vrátane jestvujúcich sietí v digitálnej forme, hydrogeologický prieskum.

Projekt osadenia rodinného domu obsahuje sprievodnú správu, súhrnnú technickú správu, celkovú situáciu stavby v mierke 1:200, projekt prípojky vody a kanalizácie, projekt prípojky plynu a projekt prípojky NN.
 

Rozpočet a štúdia k projektu

Štúdia na ÚR ponúka podrobnejší prehľad o typovom rodinnom dome oproti informáciám v katalógu, a slúži ako podklad pre územné rozhodnutie. Tento dokument obsahuje technickú správu, výkresy pôdorysov jednotlivých podlaží, zvislý rez, pohľady (mierka 1:100) a podklady pre správne vypracovanie situačného plánu (mierka 1:200).

Podrobný položkový rozpočet je doplnkom projektu a obsahuje súhrn všetkých prác a materiálov, ich jednotkové ceny a výsledné sumy dodávok a prác. Je podkladom pre vybavenie hypotekárneho, stavebného úveru alebo úveru zo ŠFRB.

Keď už máte všetku administratívu vyriešenú, je čas objednať bager a začať kopať základy. Veľa šťastia!