Toto by ste mali vedieť, než definitívne vyberiete nový zdroj tepla pre vašu domácnosť

Kúpa nového zdroja tepla je zásadný krok, ktorý ovplyvní chod Vašej domácnosti na niekoľko dlhých rokov. Pri výbere sa teda neoplatí spoliehať iba na informácie dostupné na internete či rady ľudí z Vášho okolia. Po celom Slovensku žijú ľudia, ktorí sa pri výbere tepelného čerpadla obrátili na nepoctivého predajcu a teraz platia za teplo výrazne viac ako je nevyhnutné. Aké sú teda základné odporúčania?

Toto by ste mali vedieť, než definitívne vyberiete nový zdroj tepla pre vašu domácnosť
Toto by ste mali vedieť, než definitívne vyberiete nový zdroj tepla pre vašu domácnosť (Foto: ivt.sk)

Má predajca čerpadiel z čoho vyberať?

V prvom rade sa zaujímajte o to, či má predajca v ponuke viac druhov tepelných čerpadiel, tj. či je jeho odporúčanie založené na skúsenostiach a objektívnych parametroch, alebo je to len výsledok obmedzenej ponuky. Dôležitý je tiež fakt, či je predajca schopný daný typ tepelného čerpadla inštalovať, alebo či montáž vykonávajú pracovníci externej firmy. Samotná inštalácia má totiž zásadný vplyv na životnosť aj výkon tepelného čerpadla!

Predáva predajca kvalitné tepelné čerpadlá?

Bohužiaľ, aj v prípade tepelných čerpadiel dochádza k podvodom, najmä vo veci uvádzaného výkonu, prevádzkového hluku, schopnosti dodať dostatočné množstvo teplej vody a pod. Ide o problém obchádzajúci celú Európu, ktorý dal vzniknúť označenie Európska značka kvality Q, kedy tepelné čerpadlá podstupujú skúšky v akreditovaných testovacích centrách, ktoré preverujú prevádzkové parametre čerpadiel. Kupujúci má u produktov, ktoré splnia podmienky získanie Európskej značky kvality Q tieto istoty:

 • parametre uvádzané na čerpadle zodpovedajú skutočnosti,
 • dovozca či výrobca poskytuje dostatočnú technickú podporu a zároveň má vybudovanú servisnú sieť s reakčnou dobou do 24 hodín,
 • hlavné komponenty tepelného čerpadla sú v zhode s medzinárodnými i národnými predpismi,
 • akustický hluk čerpadla za prevádzky neprevyšuje stanovenú úroveň,
 • tepelné čerpadlo je dodávané s návodom v národnom jazyku,
 • na tepelné čerpadlo sa vzťahuje záruka dodávok náhradných dielov najmenej po dobu 10 rokov,
 • tepelné čerpadlo dosahuje minimálnych hodnôt efektívnosti COP, a to:
  • 4,3 u čerpadiel zem/voda
  • 5,1 u čerpadiel voda/voda
  • 3,1 pri čerpadlách vzduch/voda
  • 4,3 pri čerpadlách priame odparovanie/voda

Pýtajte sa na skúsenosti existujúcich zákazníkov

Overte si nielen ponuku a schopnosť inštalácie tepelného čerpadla, ale tiež skúsenosti existujúcich zákazníkov predajcu. Je im tepelné čerpadlo schopné vyrobiť dostatočný objem tepla za náklady sľubované pred kúpou? Ako je to s reklamáciami, pristupuje k nim predajcu zodpovedne, tj. je schopný včas a riadne odstrániť poruchu?

Šetrenie sa nevypláca

Rozhodne sa nesnažte na tepelnom čerpadle šetriť. Podozrivo výhodné ponuky čerpadiel Vás môžu v dlhodobom horizonte negatívne prekvapiť napr. tým, že:

 • si nekupujete komplet tepelné čerpadlo, ale iba skriňu a kompresory s tým, že zvyšok si musíte dokúpiť zvlášť,
 • výkon tepelného čerpadla nebude taký ako uvádza predajca,
 • za teplo zaplatíte viac ako v prípade kvalitného tepelného čerpadla, ktoré môže mať vyššiu obstarávaciu cenu, na druhú stranu však dokáže vyrobiť teplo lacnejšie.

Veľa zdaru pri výbere čerpadla!

Text:PR